ببیناتل متل … ، خرمشهر
برای ایران، خرمشهر و عاشقان ایران

اتل متل گلوله

شهرو ببین چه جوره

نه سر داره نه پیکر

تنش پر از گلوله

اتل متل خمپاره

شهرم شده آواره

شهر خرم رو بنگر

پر از خاشاک و خاره

اتل متل نفربر

ببین نخل های بی سر

ببین اروند بی تاب

شده از اشک زمین تر

اتل متل ستاره

شهرم پر از شراره

شهری که خاک پاکش

نوم و نشون نداره

اتل متل یه عاشق

گم شد در این دقایق

گم شد در این بی کسی

شاید شده شقایق

اتل متل بلم رون

دیگه نمیاد بارون

دیگه زمین خشک شده

از بوی سرب و باروت

منبع اصلی مطلب : شعر های طنز
برچسب ها : ببین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : اتل متل توتوله